Főoldal

2021.12.08 22:12
Szinódusi kérdőív

 

A szinódusi kérdőív letölthető WORD (docx), vagy PDF formátumban!

 

Online kérdőív kitöltés

 

   

 

 

 

 

Egyedülálló lehetőség, amire a Szentatya hív minket
Folytatódik a 2023-as Püspöki Szinódust előkészítő egyházmegyei szakasz

 

 Székely János megyéspüspökkel havilapunk novemberi számában készítettünk interjút. Akkor ott hagytuk abba, hogy hamarosan közreadjuk, milyen formában mondhatnak véleményt a szinódus kapcsán egyházmegyénkben a hívek. Az elmúlt hetekben lázas munka folyt emiatt. Személyes találkozó és kérdőíves konzultáció is szerepel a lehetőségek között. Miért ezt a két lehetőséget jelölte ki a Pasztorális Tanács?

A Szentatya és a szinódusi iroda szándékának megfelelően mi is azt szeretnénk, hogy minél többen be tudjanak kapcsolódni a szinódus előkészítő munkálatainak egyházmegyei szakaszába. Ezért többféle módot találtunk ki erre, így mindenki ki tudja választani a számára leginkább megfelelőt. Mindemellett az Egyház egy közösség, amelynek lényegi eleme a személyesség. A szinódusi folyamatban közösségként gondolkodunk, közösségben imádkozunk, közösségben gyakoroljuk a szinodalitást, egymás meghallgatását. Püspök atya kifejezett kérése volt, hogy személyesen is szeretné meghallgatni az Egyházmegye híveit. 

 

Nézzük a kérdőívet. Mi alapján állították össze a kérdéseket?

A szinódusi irodától és a püspöki konferencia titkárságától kaptunk segítséget, hasonlóan a többi egyházmegyéhez szerte a világon. Egy részletes kérdőívet küldtek el, melyet kértek, hogy a saját helyi viszonyainknak megfelelően bátran alakítsunk át. Mi is ezt tekintettük alapnak. Belevettünk azonban olyan témákat is, melyekről szeretnénk, hogy a közösségekben beszélgessenek: mint például mire van szükségük az Egyháztól az egyes hívőknek vagy közösségeknek. A kérdések összeállításánál a legfontosabb az volt, hogy a plébániákon tudjanak beszélgetni az emberek ezekről a kérdésekről. S talán éppen ezért lesz hasznos már helyi szinten is egy-egy ilyen beszélgetős alkalom.

 

 

 

Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés

 

A világ minden egyházmegyéjében – így a Szombathelyi Egyházmegyében is – október 17-én vette kezdetét a 2023-as vatikáni püspöki szinódushoz vezető szinodális folyamat. A szinódust, amelynek témája „Egy szinodális egyházért: közösség, részvétel és küldetés”, Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában nyitotta meg. Miről szól a szinódus? Hogyan és miért kapcsolódhatnak ebbe bele a hívek? Erről kérdeztük dr. Székely János megyéspüspököt.

 

Ferenc pápa új alapokra helyezte a püspöki szinódusok munkáját. Ennek eredményeként októbertől minden egyházmegyében a hívek is elmondhatják véleményüket a Vatikán által feltett kérdésekről. Induljunk el abból, hogy milyen szerepet tölt be a Püspöki szinódus az Egyházban?

 

A „szinódus” görög szó, azt jelenti: „közös út”, együttes úton levés. Az Egyház Isten népe, amely úton van Isten felé, úton van ebben a véges, múlandó világban a beteljesedés, az Isten Országa felé, halad a szeretet és a hit útján. Ez az út közös. Isten lényege a szeretet, a Szentháromság szeretet-közössége, az egyház pedig ennek a szeretet-közösségnek a földi megvalósulása: közösség Istennel és közösség egymással. Együtt, ebben a szeretet közösségben, mint Isten családja haladunk a szeretet, a Krisztus-követés útján.

 

Az eddigi zsinatok és szinódusok az egyház 2000 éves történetében főként a püspökök és a papok találkozásai, tanácskozásai voltak. A II. Vatikáni zsinat nagy újítása volt, hogy a püspöki szinódust rendszeres intézménnyé tette az egyházban, olyan tanácskozó szervvé, amely időről-időre összejön, hogy az egyház legjelentősebb kérdéseiben keresse a Szentlélek által kijelölt irányt.

 

Ferenc pápa ezt a gyakorlatot szeretné kiszélesíteni olyan módon, hogy Isten egész népe, a világi keresztények is részesei legyenek a szinódusi folyamatnak.

 

 

Honlap készítés